Bieg dla transplantacji

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Bieg dla transplantacji

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Bieg dla transplantacji

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Festiwal Nauki

Uniwersytet Zielonogórski

Witamy na stronie Festiwalu Nauki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Za nami 15 edycji święta nauki. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy angażowali się przez tyle lat w organizację naszego przedsięwzięcia. Dziękujemy też uczestnikom Festiwalu, bez których ta impreza nie miała by szans się wydarzyć.

W tym roku zapraszamy na Bieg dla transplantacji – bieg rodzinny dla amatorów i zawodowców. Szczegóły dotyczące jego czwartej edycji znajdują się w poszczególnych zakładkach.

Pozdrawiamy

Organizatorzy

Bieg dla transplantacji

Zwycięzcy

Zwycięzcy Biegu dla Transplantacji 2019 to:

 • W kategorii męzczyzn:
  1. Wojciech Borowski
  2. Marcin Grydziuszko
  3. Julian Oleksyk
 • W kategorii kobiet:
  1. Wioletta Oleksyk
  2. Magdalena Samotyja
  3. Justyna Juchniewicz

IV Bieg dla transplantacji
pod honorowym patronatem Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji.
Bieg rodzinny na dystansie 6 km

Zielona Góra 09.06.2019 r.

Już po raz czwarty zapraszamy do udziału w Biegu dla transplantacji organizowanym przez Uniwersytet Zielonogórski. Z roku na rok mamy coraz więcej uczestników, co bardzo nas cieszy!!! Idea transplantacji nie jest już taka obca, a poprzez nasze działania chcemy ją upowszechniać i podnosić świadomość społeczną w tym obszarze.

Bieg jest biegiem rodzinnym, do pokonania mamy ponad 6 km, zatem trasę mogą przebiec zawodowi sportowy, jak i amatorzy. W tym roku pieniądze z wpisowego zostaną przekazane również Martynie i Ani, czyli podopiecznym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Nerka”. Martynka jest jeszcze po porażeniu mózgowym, z lekkim niedorozwojem umysłowym i fizycznym, ma nauczanie indywidualne w domu. Jest dzieckiem specjalnej troski. Mama wychowuje ją samotnie. Mama Ani boryka się z problemami finansowymi i zdrowotnymi. Ania uczęszcza do szkoły podstawowej, ale częste wyjazdy do Centrum Zdrowia Dziecka nie pozwalają jej na pełny rozwój.

Każdy z uczestników biegu otrzyma przed startem okolicznościowy t-shirt, a po pokonaniu trasy, pamiątkowy medal.

Program imprezy

Godz. 1000 – 1300
Imprezy towarzyszące na stadionie uniwersyteckim (ul. Wyspiańskiego 58):
 • Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UZ:
  • Rozwijaj swoją równowagę i koordynację - ćwiczenia dla dzieci z wykorzystaniem przyborów sensomotorycznych (płyta stadionu)
  • Badania dla biegacza:
   • pomiar składu ciała (mała Tanita) - wykonanie pomiaru składu ciała z omówieniem wyniku i przekazaniem wydruku
   • platforma UFO do oceny i doskonalenia równowagi
   • pomiar równowagi
  • Wyścig z czasem - nauka reanimacji na fantomie (dla dużych i małych)
  • Profilaktyka najczęściej występujących chorób metabolicznych: cukrzyca, otyłości, choroby układu krążenia
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland:
  • Szpital Pluszowego Misia
  • Serce masz tylko jedno - pomiar ciśnienia
  • Ratowanie na Spontanie - nauka pierwszej pomocy dla dzieci oraz dorosłych
  • Think Pink-akcja dotycząca nowotworów narządów kobiecych
  • Movember-akcja dotycząca nowotworów narządów męskich
 • Naukowe Koło Pedagogiki Opiekuńczej (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ) - zabawy animacyjne dla dzieci
 • Prezentacje fundacji i stowarzyszeń wspierających Bieg
  • Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji
  • Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom Liver
  • Fundacja Anny Wierskiej „Dar Szpiku”
  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie ”Nerka”
Godz. 1100
START IV Biegu dla transplantacji
Godz. 1105
 • Biegi z przeszkodami dla dzieci na murawie stadionu

  Kategorie wiekowe (roczniki):

  2015 – 2016 – 30 m

  2014 – 30 m

  2013 – 2012 – 40 m

  2011 – 2010 – 40 m

  2009 – 2008 – 50 m

  2007 – 2006 – 60 m

 • Zabawy animacyjne dla dzieci na murawie stadionu (przy złej pogodzie sala SWFiS)

Regulamin Zawodów

VI Bieg Dla Transplantacji
09.06.2019 r. (niedziela)

 1. Cele
  • popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji fizycznej
  • propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności
  • działania edukacyjne wśród lokalnej społeczności poprzez upowszechnienie wiedzy na temat pobierania i przeszczepiania narządów oraz komórek krwiotwórczych
 2. Organizator
  • Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego
  • Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego
  • Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nerka
  • Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego

  Kontakt:
  Koordynator biegu:
  Agnieszka Grad-Rybińska
  tel. 500 165 500,
  e-mail: a.grad.uz@gmail.com;
  Strona/zapisy: super-sport.com.pl.

 3. Termin i miejsce
  • bieg odbędzie się 09.06.2019 r. (niedziela)
  • start i meta biegu – Stadion lekkoatletyczny UZ ul. Wyspiańskiego 58
  • start biegu:
     godz. 1100 Rodzinny bieg na dystansie 6 km.
  • dystans: bieg główny: 6 km (dwie pętle)
  • Limit czasu: 60 min
  • Biegi z przeszkodami dla dzieci na murawie stadionu: strat godz. 1105 (szczegóły dostępne w programie imprezy).
 4. Trasa biegu
  • ścieżkami leśnymi
  Trasa Biegu dla Transplantacji
 5. Uczestnictwo
  • Limit uczestników 300 osób
  • w biegu mogą wziąć udział zawodnicy, którzy do dnia imprezy ukończą 14 rok życia, dokonają zgłoszenia na stronie: www.super-sport.com.pl lub w dniu zawodów w godz. 1015–1045 (w przypadku wolnych miejsc)
  • zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu
  • każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza podpisując oświadczenie o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu
  • pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem biegu, jego akceptacją oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystaniem wizerunku uczestnika biegu dla potrzeb Organizatora
  • podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy przymocowany do koszulki
  • zawodnicy startują w stroju dostosowanym do charakteru imprezy sportowej oraz panujących warunków atmosferycznych
  • uczestnicy biegu mają obowiązek poruszania się wyznaczoną trasą oraz stosowania się do wytycznych organizatorów i służb porządkowych na starcie/mecie oraz trasie biegu.
 6. Zgłoszenia
  • elektronicznie – do dnia 3 czerwca 2019 r. do godz. 2200, poprzez rejestrację na stronie internetowej: www.super-sport.com.pl
  • w dniu biegu – w Biurze Zawodów ul. Wyspiańskiego 58, osoby niezarejestrowane poprzez zapisy elektroniczne: mogą się zapisać w godz. 1015–1145 (w przypadku wolnych miejsc)
  • numery startowe wydawane będą za okazaniem dowodu tożsamości, podpisaniu oświadczenia o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu
 7. Opłata startowa, świadczenia, sprawy finansowe
  • Udział w biegu jest płatny.
  • Opłata startowa wynosi 10zł.
  • Całkowity dochód z opłat startowych przekazany zostanie na leczenie Martyny i Ani, podopiecznych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Nerka”: www.nerka.zgora.pl
  • koszty organizacyjne imprezy pokrywa Organizator,
 8. Klasyfikacja końcowa
  • prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja generalna (open) kobiet i mężczyzn
 9. Pomiar czasu
  • Organizator nie planuje dokonywania pomiaru czasu, kolejność na mecie ustalana będzie na podstawie kolejności mijania linii mety.
 10. Nagrody
  • za miejsca I-III w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn: nagrody rzeczowe
  • wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg główny zostaną rozlosowane dodatkowe nagrody rzeczowe
  • każdy uczestnik, który ukończy bieg główny otrzymuje pamiątkowy medal oraz okolicznościową koszulkę
 11. Program zawodów:
  • Szczegółowy Program zawodów, biegów dla dzieci oraz imprez towarzyszących dostępny jest na stronie: fn.uz.zgora.pl
  • Otwarcie Biura Zawodów/Odbiór pakietów startowych:
   Odbiór pakietów startowych dla osób zapisanych elektronicznie będzie możliwy w dniach:
   • 6, 7 czerwca (czwartek, piątek) w godzinach: 800–1500 — Zielona Góra SWFiS hala sportowa ul. Szafrana 6 , pokój 104;
   • 8 czerwca 2019 (sobota) 1000–1400 — Zielona Góra SWFiS hala sportowa ul. Szafrana 6, pokój 104;
   • W dniu biegu 9 czerwca 2019 w godzinach: 930–1145 — Stadion UZ, ul. Wyspiańskiego 58.

   Osoby nie zapisane elektronicznie w przypadku wolnych miejsc:
   WYŁĄCZNIE W DNIU BIEGU W GODZINACH
   1015–1045 Stadion UZ, ul. Wyspiańskiego 58

 12. Postanowienia końcowe
  • uczestnicy biegu nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
  • organizatorzy zapewniają opiekę lekarską medyczną oraz szatnię
  • organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy
  • bieg odbędzie się bez względu na pogodę
  • prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom

Zapisy

Zapisy na bieg możliwe są poprzez formularz dostępny na stronie super-sport.com.pl.

Kontakt

Dane adresowe

Sekretariat Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
ul. Licealna 9,
65-417 Zielona Góra
pokój: 108.

tel. +48 68 32 83 290
fax. +48 68 32 83 298

Adres e-mail: fn@uz.zgora.pl, D.Hebisz@dn.uz.zgora.pl

Godziny pracy sekretariatu: 630‐1430