slider slider slider

Oferta dla sponsorów

Współfinansując Festiwal Nauki, służący popularyzacji nauki, zdrowego i sportowego stylu życia, możecie Państwo zyskać wizerunek firmy promującej zdrowie i aktywność fizyczną.

Czytaj więcej...

Konkurs Festiwal 2015

Konkurs rozstrzygnięty

Gratulujemy zwycięzcom

Czytaj więcej...

Program festiwalu

W programie Festiwalu znaleźć można szczegółowe informacje dotyczące miejsca i czasu wszystkich wydarzeń Festiwalu Nauki. Tu z pewnością odnajdą Państwo coś dla siebie. Zapraszamy do zapoznania się z programem.

Czytaj więcej...

Festiwal Nauki 2015 zakończony!

Drodzy Państwo

Tegoroczny, 12. Festiwal Nauki przebiegający pod hasłem „Sport. Na zdrowie!” zorganizowany został nietypowo – trwał trzy dni, z których dwa pierwsze miały miejsce na uniwersyteckim  stadionie przy ul. Wyspiańskiego.

Jego prawidłowy przebieg wymagał spełnienia kilku warunków: pomysłowości i  zaangażowania organizatorów, dużej sprawności organizacyjnej, zainteresowania i licznego udziału uczestników oraz dobrej pogody.

W tym roku wszystkie spełniły się znakomicie.

Dobrym prognostykiem powodzenia i sukcesem samym w sobie były przygotowania do festiwalu. Z uznaniem i ogromnym zadowoleniem obserwowałem kolejne działania zespołu organizacyjnego. Angażowali się wszyscy, niezależnie od pełnionej funkcji i zajmowanego stanowiska w uczelni. Najważniejsze było twórcze atakowanie występujących problemów i ich rozwiązywanie. Opracowano program, kosztorys, warianty  rozwiązań na wypadek niepogody, transport, wyżywienie, promocję i reklamę, analizowano wszystkie najdrobniejsze szczegóły. Koordynatorzy wydziałowi z pasją i przejęciem prezentowali projekty swoich wydziałów, systematycznie je wzbogacając i doskonaląc. Katedra Wychowania Fizycznego, Studium Wychowania Fizycznego i  Sportu  oraz  Klub Uczelniany AZS podejmowali każdy pomysł, starali się uatrakcyjnić festiwal. Ostateczna wersja festiwalu tworzona była „w drodze”, do ostatniej niemalże chwili, a program festiwalu wciąż był doskonalony i rozszerzany.

W sobotę stadion wypełnił się sportowcami w każdym wieku. W niedzielę było jeszcze barwniej, wielu odwiedzających, świetna zabawa, dobra pogoda. Organizatorzy radowali się osiągniętym powodzeniem. Dopisali właściwie  wszyscy i wszystko. Poniedziałek był kolejnym dniem przynoszącym zadowolenie bowiem projekty realizowane na wydziałach cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem szkół.

Ogromna ok. 300 osobowa drużyna organizatorów okazała się znakomicie zgranym zespołem. Wygrała Festiwal dla uniwersytetu, dla miasta, dla regionu.

Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację festiwalu składam serdeczne podziękowania za zapał, zaangażowanie, za poświęcony czas i siły. Nie sposób wymienić każdego z osobna, choć należałoby to zrobić. Swoje podziękowania skierowuję więc na adres zaangażowanych jednostek  Uczelni –  Biura Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Biura Promocji i Działu Nauki oraz Biura Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy czuwali nad logistyką i realizacją FN. Bez pomocy i zaangażowania działów: Zaopatrzenia, Biura Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademickiego Związku Sportowego a także Katedry Wychowania Fizycznego, impreza po prostu nie przebiegłaby tak doskonale.

Jak każdego roku Festiwal korzystał ze wsparcia sponsorów, dzięki ich pomocy całe nasze przedsięwzięcie było możliwe do zrealizowania.

Szczególne podziękowania składam Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Lenie Kolarskiej-Bobińskiej, Pani Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiecie Polak. Dziękuję również zielonogórskiemu oddziałowi firmy  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie. Swoje podziękowania kieruję również na ręce J.M. Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego.

Dziękuję osobom i firmom, które w każdy sposób zaangażowały się w to wspaniałe święto nauki.

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Uniwersytetu Zielonogórskiego
prof. dr hab. Zdzisław Wołk

Festiwal nauki Festiwal nauki Festiwal nauki
Sponsor Festiwalu nauki:
pgnig.pl
Partner Festiwalu nauki:
lubuskie.pl
Współpraca:
www.nessfitness.pl
Patronat Festiwalu nauki:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Marszałek Województwa Lubuskiego
Wojewoda LubuskiPrezydent Miasta Zielona Góra
Patronat medialny: