Bieg dla transplantacji

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Bieg dla transplantacji

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Bieg dla transplantacji

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

V Bieg dla Transplantacji

Uniwersytet Zielonogórski

Witamy na stronie V Biegu dla Transplantacji.

Niestety z przyczyn oczywistych Bieg nie będzie się mógł odbyć w planowanym terminie - 7 czerwca br. O nowej dacie poinformujemy jak tylko będzie to możliwe!

Czekajcie cierpliwie!

Pozdrawiamy i do zobaczenia

Organizatorzy

Bieg dla transplantacji

Zwycięzcy

Zwycięzcy ubiegłego Biegu dla Transplantacji 2019 to:

 • W kategorii męzczyzn:
  1. Wojciech Borowski
  2. Marcin Grydziuszko
  3. Julian Oleksyk
 • W kategorii kobiet:
  1. Wioletta Oleksyk
  2. Magdalena Samotyja
  3. Justyna Juchniewicz

IV Bieg dla transplantacji
pod honorowym patronatem Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji.
Bieg rodzinny na dystansie 6 km

Zielona Góra 09.06.2019 r.

Już po raz czwarty zapraszamy do udziału w Biegu dla transplantacji organizowanym przez Uniwersytet Zielonogórski. Z roku na rok mamy coraz więcej uczestników, co bardzo nas cieszy!!! Idea transplantacji nie jest już taka obca, a poprzez nasze działania chcemy ją upowszechniać i podnosić świadomość społeczną w tym obszarze.

Bieg jest biegiem rodzinnym, do pokonania mamy ponad 6 km, zatem trasę mogą przebiec zawodowi sportowy, jak i amatorzy. W tym roku pieniądze z wpisowego zostaną przekazane również Martynie i Ani, czyli podopiecznym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Nerka”. Martynka jest jeszcze po porażeniu mózgowym, z lekkim niedorozwojem umysłowym i fizycznym, ma nauczanie indywidualne w domu. Jest dzieckiem specjalnej troski. Mama wychowuje ją samotnie. Mama Ani boryka się z problemami finansowymi i zdrowotnymi. Ania uczęszcza do szkoły podstawowej, ale częste wyjazdy do Centrum Zdrowia Dziecka nie pozwalają jej na pełny rozwój.

Każdy z uczestników biegu otrzyma przed startem okolicznościowy t-shirt, a po pokonaniu trasy, pamiątkowy medal.

Program imprezy

Godz. 1000 – 1300
Imprezy towarzyszące na stadionie uniwersyteckim (ul. Wyspiańskiego 58):
 • Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UZ:
  • Rozwijaj swoją równowagę i koordynację - ćwiczenia dla dzieci z wykorzystaniem przyborów sensomotorycznych (płyta stadionu)
  • Badania dla biegacza:
   • pomiar składu ciała (mała Tanita) - wykonanie pomiaru składu ciała z omówieniem wyniku i przekazaniem wydruku
   • platforma UFO do oceny i doskonalenia równowagi
   • pomiar równowagi
  • Wyścig z czasem - nauka reanimacji na fantomie (dla dużych i małych)
  • Profilaktyka najczęściej występujących chorób metabolicznych: cukrzyca, otyłości, choroby układu krążenia
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland:
  • Szpital Pluszowego Misia
  • Serce masz tylko jedno - pomiar ciśnienia
  • Ratowanie na Spontanie - nauka pierwszej pomocy dla dzieci oraz dorosłych
  • Think Pink-akcja dotycząca nowotworów narządów kobiecych
  • Movember-akcja dotycząca nowotworów narządów męskich
 • Naukowe Koło Pedagogiki Opiekuńczej (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ) - zabawy animacyjne dla dzieci
 • Prezentacje fundacji i stowarzyszeń wspierających Bieg
  • Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji
  • Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom Liver
  • Fundacja Anny Wierskiej „Dar Szpiku”
  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie ”Nerka”
Godz. 1100
START IV Biegu dla transplantacji
Godz. 1105
 • Biegi z przeszkodami dla dzieci na murawie stadionu

  Kategorie wiekowe (roczniki):

  2015 – 2016 – 30 m

  2014 – 30 m

  2013 – 2012 – 40 m

  2011 – 2010 – 40 m

  2009 – 2008 – 50 m

  2007 – 2006 – 60 m

 • Zabawy animacyjne dla dzieci na murawie stadionu (przy złej pogodzie sala SWFiS)

Regulamin Zawodów

VI Bieg Dla Transplantacji
09.06.2019 r. (niedziela)

 1. Cele
  • popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji fizycznej
  • propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności
  • działania edukacyjne wśród lokalnej społeczności poprzez upowszechnienie wiedzy na temat pobierania i przeszczepiania narządów oraz komórek krwiotwórczych
 2. Organizator
  • Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego
  • Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego
  • Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nerka
  • Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego

  Kontakt:
  Koordynator biegu:
  Agnieszka Grad-Rybińska
  tel. 500 165 500,
  e-mail: a.grad.uz@gmail.com;
  Strona/zapisy: super-sport.com.pl.

 3. Termin i miejsce
  • bieg odbędzie się 09.06.2019 r. (niedziela)
  • start i meta biegu – Stadion lekkoatletyczny UZ ul. Wyspiańskiego 58
  • start biegu:
     godz. 1100 Rodzinny bieg na dystansie 6 km.
  • dystans: bieg główny: 6 km (dwie pętle)
  • Limit czasu: 60 min
  • Biegi z przeszkodami dla dzieci na murawie stadionu: strat godz. 1105 (szczegóły dostępne w programie imprezy).
 4. Trasa biegu
  • ścieżkami leśnymi
  Trasa Biegu dla Transplantacji
 5. Uczestnictwo
  • Limit uczestników 300 osób
  • w biegu mogą wziąć udział zawodnicy, którzy do dnia imprezy ukończą 14 rok życia, dokonają zgłoszenia na stronie: www.super-sport.com.pl lub w dniu zawodów w godz. 1015–1045 (w przypadku wolnych miejsc)
  • zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu
  • każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza podpisując oświadczenie o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu
  • pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem biegu, jego akceptacją oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystaniem wizerunku uczestnika biegu dla potrzeb Organizatora
  • podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy przymocowany do koszulki
  • zawodnicy startują w stroju dostosowanym do charakteru imprezy sportowej oraz panujących warunków atmosferycznych
  • uczestnicy biegu mają obowiązek poruszania się wyznaczoną trasą oraz stosowania się do wytycznych organizatorów i służb porządkowych na starcie/mecie oraz trasie biegu.
 6. Zgłoszenia
  • elektronicznie – do dnia 3 czerwca 2019 r. do godz. 2200, poprzez rejestrację na stronie internetowej: www.super-sport.com.pl
  • w dniu biegu – w Biurze Zawodów ul. Wyspiańskiego 58, osoby niezarejestrowane poprzez zapisy elektroniczne: mogą się zapisać w godz. 1015–1145 (w przypadku wolnych miejsc)
  • numery startowe wydawane będą za okazaniem dowodu tożsamości, podpisaniu oświadczenia o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu
 7. Opłata startowa, świadczenia, sprawy finansowe
  • Udział w biegu jest płatny.
  • Opłata startowa wynosi 10zł.
  • Całkowity dochód z opłat startowych przekazany zostanie na leczenie Martyny i Ani, podopiecznych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Nerka”: www.nerka.zgora.pl
  • koszty organizacyjne imprezy pokrywa Organizator,
 8. Klasyfikacja końcowa
  • prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja generalna (open) kobiet i mężczyzn
 9. Pomiar czasu
  • Organizator nie planuje dokonywania pomiaru czasu, kolejność na mecie ustalana będzie na podstawie kolejności mijania linii mety.
 10. Nagrody
  • za miejsca I-III w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn: nagrody rzeczowe
  • wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg główny zostaną rozlosowane dodatkowe nagrody rzeczowe
  • każdy uczestnik, który ukończy bieg główny otrzymuje pamiątkowy medal oraz okolicznościową koszulkę
 11. Program zawodów:
  • Szczegółowy Program zawodów, biegów dla dzieci oraz imprez towarzyszących dostępny jest na stronie: fn.uz.zgora.pl
  • Otwarcie Biura Zawodów/Odbiór pakietów startowych:
   Odbiór pakietów startowych dla osób zapisanych elektronicznie będzie możliwy w dniach:
   • 6, 7 czerwca (czwartek, piątek) w godzinach: 800–1500 — Zielona Góra SWFiS hala sportowa ul. Szafrana 6 , pokój 104;
   • 8 czerwca 2019 (sobota) 1000–1400 — Zielona Góra SWFiS hala sportowa ul. Szafrana 6, pokój 104;
   • W dniu biegu 9 czerwca 2019 w godzinach: 930–1145 — Stadion UZ, ul. Wyspiańskiego 58.

   Osoby nie zapisane elektronicznie w przypadku wolnych miejsc:
   WYŁĄCZNIE W DNIU BIEGU W GODZINACH
   1015–1045 Stadion UZ, ul. Wyspiańskiego 58

 12. Postanowienia końcowe
  • uczestnicy biegu nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
  • organizatorzy zapewniają opiekę lekarską medyczną oraz szatnię
  • organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy
  • bieg odbędzie się bez względu na pogodę
  • prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom

Zapisy

Zapisy na bieg możliwe są poprzez formularz dostępny na stronie super-sport.com.pl.

Kontakt

Dane adresowe

Sekretariat Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
ul. Licealna 9,
65-417 Zielona Góra
pokój: 108.

tel. +48 68 32 83 290
fax. +48 68 32 83 298

Adres e-mail: fn@uz.zgora.pl, D.Hebisz@dn.uz.zgora.pl

Godziny pracy sekretariatu: 630‐1430