slider slider slider

Koordynatorzy wydziałowi
Festiwalu Nauki 2015 "Sport. Na zdrowie!"

Wydział Elektrotechniki Informatyki i Telekomunikacji
dr inż Marek Sawerwain
Wydział Mechaniczny
dr inż. Jerzy Sobich
Wydział Fizyki i Astronomii
dr Joanna Kalaga
Wydział Humanistyczny
dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ
Wydział Prawa i Administracji
dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
dr Tomasz Bartnicki
Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
dr Edyta Bartkowiak
Wydział Ekonomii i Zarządzania
dr inż. Patrycja Łychmus
Wydział Artystyczny
dr Rafał Ciesielski
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
mgr inż. Anna Kucharczyk
Wydział Nauk Biologicznych
dr Krystyna Walińska
Biblioteka Uniwersytecka
mgr Ewa Adaszyńska
Sponsor Festiwalu nauki:
pgnig.pl
Partner Festiwalu nauki:
lubuskie.pl
Współpraca:
www.nessfitness.pl
Patronat Festiwalu nauki:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Marszałek Województwa Lubuskiego
Wojewoda LubuskiPrezydent Miasta Zielona Góra
Patronat medialny: