slider slider slider slider slider

Koordynatorzy wydziałowi

Wydział Mechaniczny
dr inż. Janusz Walkowiak
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
mgr inż. Anna Kucharczyk
Wydział Ekonomii i Zarządzania
dr Patrycja Łychmus
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
dr Tomasz Bartnicki
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
dr inż. Wojciech Zając
Wydział Prawa i Administracji
dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ
Wydział Fizyki i Astronomii
dr Joanna Kalaga
Wydział Artystyczny
dr hab. Jarosław Łukasik
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
dr  Edyta Bartkowiak
Wydział Nauk Biologicznych
dr Krystyna Walińska
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
dr Ewa Skorupka
Wydział Humanistyczny
dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ
Biblioteka Uniwersytecka
mgr Ewa Adaszyńska
logotypy