slider slider slider slider slider

Bieg dla transplantacji

Bieg rodzinny na dystansie 6km
Zielona Góra 12.06.2016r

Regulamin zawodów

 1. Cele
  • popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji fizycznej
  • propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności
  • działania edukacyjne wśród lokalnej społeczności poprzez upowszechnienie wiedzy na temat pobierania i przeszczepiania narządów oraz komórek krwiotwórczych
 2. Organizator
  • Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego
  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nerka
  • Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego

  PATRONAT HONOROWY:

  Konsultant Wojewódzki w dziedzinie – Transplantologia Kliniczna

  PARTNERZY:

  • Fundacja Anny Wierskiej „Dar Szpiku”
  • Poltransplant
  • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
  • Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
  • Fundusz inicjatyw obywatelskich- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Liver
  • Liveriada Activ Aktywizacja rodzin dzieci po przeszczepie wątroby
  • For life

  Kontakt:

  Organizator:

  dr Ewa Skorupka, tel. 603 747 488, e-mail: e.skorupka@wlnz.uz.zgora.pl;

  Koordynator biegu:

  mgr Agnieszka Grad-Rybińska tel. 500 165 500, e-mail: a.grad.uz@gmail.com;

  Strona/zapisy: http://super-sport.com.pl/zapisy-formularze/783-bieg-dla-transplantacji.html

 3. Termin i miejsce
  • bieg odbędzie się 12.06.2016 r. (niedziela)
  • start i meta biegu – Stadion lekkoatletyczny UZ ul. Wyspiańskiego 59
  • start biegu – godz. 12:00
  • dystans: bieg główny: 6km (dwie pętle)
  • Limit czasu: 60 min
  • Biegi towarzyszące dla dzieci na bieżni stadionu: strat godz. 13.00 w kategoriach:
   • do 3 rży
   • 3-6 rży
   • 7-10 rży
   • 10.14 rży
 4. Trasa biegu
  • ścieżkami leśnymi
 5. Uczestnictwo
  • Limit uczestników 350 osób
  • W biegu mogą wziąć udział zawodnicy, którzy do dnia imprezy ukończą 14 rok życia, dokonają zgłoszenia na stronie: www.super-sport.com.pl lub w dniu zawodów w godz. 11.00-11.30 (w przypadku wolnych miejsc).
  • zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu
  • każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza podpisując oświadczenie o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu
  • pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem biegu, jego akceptacją oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystaniem wizerunku uczestnika biegu dla potrzeb Organizatora
  • podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy przymocowany do koszulki
  • zawodnicy startują w stroju dostosowanym do charakteru imprezy sportowej oraz panujących warunków atmosferycznych
 6. Zgłoszenia
  • elektronicznie – do dnia 8 czerwca 2016r. do godz. 22:00, poprzez rejestrację na stronie internetowej: www.super-sport.com.pl
  • w dniu biegu – w Biurze Zawodów ul. Wyspiańskiego 59, osoby niezarejestrowane poprzez zapisy elektroniczne: mogą się zapisać w godz. 11:00-11:30 (w przypadku wolnych miejsc)
  • numery startowe wydawane będą za okazaniem dowodu tożsamości, podpisaniu oświadczenia o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu
 7. Opłata startowa, świadczenia, sprawy finansowe
  • Udział w biegu jest BEZPŁATNY!
  • koszty organizacyjne imprezy pokrywa Organizator,
 8. Klasyfikacja końcowa
  • prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja generalna (open) kobiet i mężczyzn
 9. Pomiar czasu
  • Organizator nie planuje dokonywania pomiaru czasu, kolejność na mecie ustalana będzie na podstawie kolejności mijania linii mety.
 10. Nagrody
  • za miejsca I-III w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn: nagrody rzeczowe
  • wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg główny zostaną rozlosowane dodatkowe nagrody rzeczowe
  • każdy uczestnik, który ukończy bieg główny otrzymuje pamiątkowy medal oraz okolicznościową koszulkę
 11. Program zawodów:
  • Szczegółowy Program zawodów, biegów dla dzieci oraz imprez towarzyszących dostępny będzie na stronie: www.fn.uz.zgora.pl od dnia: 16.05.2016
  • Otwarcie Biura Zawodów/Odbiór pakietów startowych:
   • 9:30-11:00 dla osób zapisanych elektronicznie,
   • 11:00-11:30 dla osób zapisujących się w dniu biegu w przypadku wolnych miejsc.
 12. Postanowienia końcowe
  • uczestnicy biegu nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
  • organizatorzy zapewniają opiekę lekarską oraz szatnię
  • organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy
  • bieg odbędzie się bez względu na pogodę
  • prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom

Organizatorzy

logotypy