slider slider slider slider slider

Koordynatorzy wydziałowi

Wydział Mechaniczny
inż. Zdzisław Wałęga
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
dr inż. Anna Staszczuk
Wydział Ekonomii i Zarządzania
dr inż. Anetta Barska
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
dr Tomasz Bartnicki
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
dr inż. Piotr Mróz
Wydział Prawa i Administracji
dr Agnieszka Opalińska
Wydział Fizyki i Astronomii
dr Joanna Kalaga
Wydział Artystyczny
dr hab. Jarosław Łukasik
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
dr  Edyta Bartkowiak
Wydział Nauk Biologicznych
dr Krystyna Walińska
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
dr Ewa Skorupka
Wydział Humanistyczny
dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ
Biblioteka Uniwersytecka
mgr Ewa Adaszyńska