slider slider slider slider slider slider slider

Bieg dla transplantacji

III Bieg rodzinny na dystansie 6 km
Zielona Góra 10.06.2018 r. 

Zapraszamy do udziału w trzecim już Biegu dla Transplantacji, który dobywa się w ramach Festiwalu Nauki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest to rodzinny bieg na 6 km, propagujący ideę przeszczepów. Wydarzenie jest doskonałym miejscem na szerzenie wśród mieszkańców naszego miasta i nie tylko, wiedzy na temat pobierania i przeszczepiania narządów oraz komórek krwiotwórczych na pełny rozwój.  Pieniądze uzyskane z wpisowego za bieg (10 zł) zostaną przeznaczone w całości dla dwóch dziewczynek po przeszczepieniach: Martynki (lat 13) i Ani (lat 13). Obie są podopiecznymi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Nerka”. Martynka jest jeszcze po porażeniu mózgowym, z lekkim niedorozwojem umysłowym i fizycznym, ma nauczanie indywidualne w domu. Jest dzieckiem specjalnej troski. Mama wychowuje ją samotnie. Mama Ani boryka się z problemami finansowymi i zdrowotnymi. Ania uczęszcza do siódmej klasy szkoły podstawowej, ale częste wyjazdy do Centrum Zdrowia Dziecka nie pozwalają jej na pełny rozwój.
Każdy z uczestników biegu otrzyma przed startem okolicznościowy t-shirt, a po pokonaniu trasy, pamiątkowy medal. Regulamin biegu i link do zapisów znajduje się poniżej.

Regulamin zawodów

 1. Cele
  • popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji fizycznej
  • propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności
  • działania edukacyjne wśród lokalnej społeczności poprzez upowszechnienie wiedzy na temat pobierania i przeszczepiania narządów oraz komórek krwiotwórczych
 2. Organizator
  • Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego
  • Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego
  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nerka
  • Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego

Kontakt:

Koordynator biegu:

mgr Agnieszka Grad-Rybińska tel. 500 165 500, e-mail: a.grad.uz@gmail.com; Strona/zapisy: super-sport.com.pl.

 1. Termin i miejsce
  • bieg odbędzie się 10.06.2018 r. (niedziela)
  • start i meta biegu – Stadion lekkoatletyczny UZ ul. Wyspiańskiego 58
  • start biegu:
   – godz. 10:30: Rodzinny bieg na dystansie 6 km.
  • dystans: bieg główny: 6 km (dwie pętle)
  • Limit czasu: 60 min
  • Biegi towarzyszące dla dzieci na bieżni stadionu: strat godz. 10.30 (szczegóły dostępne w programie imprezy).
 2. Trasa biegu
  • ścieżkami leśnymi
trasa biegu

Trasa Biegu dla Transplantacji

 1. Uczestnictwo
  • Limit uczestników 350 osób
  • w biegu mogą wziąć udział zawodnicy, którzy do dnia imprezy ukończą 14 rok życia, dokonają zgłoszenia na stronie: super-sport.com.pl lub w dniu zawodów w godz. 09.30-10.15 (w przypadku wolnych miejsc)
  • zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu
  • każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza podpisując oświadczenie o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu
  • pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem biegu, jego akceptacją oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystaniem wizerunku uczestnika biegu dla potrzeb Organizatora
  • podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy przymocowany do koszulki
  • zawodnicy startują w stroju dostosowanym do charakteru imprezy sportowej oraz panujących warunków atmosferycznych
  • uczestnicy biegu mają obowiązek poruszania się wyznaczoną trasą oraz stosowania się do wytycznych organizatorów i służb porządkowych na starcie/mecie oraz trasie biegu.
 2. Zgłoszenia
  • elektronicznie – do dnia 3 czerwca 2018 r. do godz. 22:00, poprzez rejestrację na stronie internetowej: super-sport.com.pl
  • w dniu biegu – w Biurze Zawodów ul. Wyspiańskiego 58, osoby niezarejestrowane poprzez zapisy elektroniczne: mogą się zapisać w godz. 9:30-10:15 (w przypadku wolnych miejsc)
  • numery startowe wydawane będą za okazaniem dowodu tożsamości, podpisaniu oświadczenia o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu
 3. Opłata startowa, świadczenia, sprawy finansowe
  • Udział w biegu jest płatny.

Minimalna opłata startowa wynosi 10zł.

Każdy uczestnik może dobrowolnie wpłacić wyższą kwotę. Całkowity dochód z opłat startowych przekazany zostanie na cele charytatywne i trafi na konto Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Nerka”: http://www.nerka.zgora.pl/

 • koszty organizacyjne imprezy pokrywa Organizator,
 1. Klasyfikacja końcowa
  • prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja generalna (open) kobiet i mężczyzn
 2. Pomiar czasu
  • Organizator nie planuje dokonywania pomiaru czasu, kolejność na mecie ustalana będzie na podstawie kolejności mijania linii mety.
 3. Nagrody
  • za miejsca I-III w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn: nagrody rzeczowe
  • wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg główny zostaną rozlosowane dodatkowe nagrody rzeczowe
  • każdy uczestnik, który ukończy bieg główny otrzymuje pamiątkowy medal oraz okolicznościową koszulkę
 4. Program zawodów:
  • Szczegółowy Program zawodów, biegów dla dzieci oraz imprez towarzyszących dostępny jest na stronie: fn.uz.zgora.pl
  • Otwarcie Biura Zawodów/Odbiór pakietów startowych:

Odbiór pakietów startowych dla osób zapisanych elektronicznie będzie możliwy w dniach:

 • 6-7 czerwca (środa, czwartek) w godzinach: 8:00-15:00 – Zielona Góra SWFiS hala sportowa ul. Szafrana 6 , pokój 104;
 • 8 czerwca (piątek) – w godzinach: 16:00-19:00 – Zielona Góra SWFiS hala sportowa ul. Szafrana 6 , pokój 104;
 • 9 czerwca 2018 (sobota) 10:00-14:00 – Zielona Góra SWFiS hala sportowa ul. Szafrana 6 , pokój 104;
 • W dniu biegu 10 czerwca 2018 w godzinach: 8:30-10:15- Stadion UZ, ul. Wyspiańskiego 58.

Osoby nie zapisane elektronicznie w przypadku wolnych miejsc:

WYŁĄCZNIE W DNIU BIEGU W GODZINACH

8:30-10:15 Stadion UZ, ul. Wyspiańskiego 58

 1. Postanowienia końcowe
  • uczestnicy biegu nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
  • organizatorzy zapewniają opiekę lekarską oraz szatnię
  • organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy
  • bieg odbędzie się bez względu na pogodę
  • prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom

Organizatorzy